ETS2 - Fikcyjny Region 1:1 Map V0.1 Beta (1.37 - 1.38)

Euro Truck Simulator 2 Mods

English:

Map of Poland in the scale of 1: 1 focusing (so far) on the area of ​​the Kalisz poviat.

WARNING! Holes may appear in some places on the map. They will be patched in version 0.1. The map is 90 percent complete.

To play on the map, you need to create a new profile and then select the polska.mbd game module (it can be selected only when the Fikcyjny Region map file is selected in the modification manager). The instruction is similar to the one for the Fikcyjna Polska map.

All map DLCs are required.

The map also includes Michałów, Witoldów, Kamień, Morawin and the pseudo-ferry to Bydgoszcz. You can deliver loads to them, but I do not recommend going there, because these areas are not finished yet.

Polski:

Mapa Polski w skali 1: 1 skupiająca się (dotychczas) na terenie powiatu kaliskiego.

OSTRZEŻENIE! W niektórych miejscach na mapie mogą pojawić się dziury. Zostaną załatane w wersji 0.1. Mapa jest kompletna w 90 procentach.

Aby zagrać na mapie, należy stworzyć nowy profil, a następnie wybrać moduł gry polska.mbd (można go wybrać tylko wtedy, gdy w menadżerze modyfikacji zaznaczony jest plik mapy Fictional Region). Instrukcja jest podobna do tej dla mapy Fikcyjna Polska.

Wszystkie mapy DLC są wymagane.

Na mapie uwzględniono także Michałów, Witoldów, Kamień, Morawin oraz pseudoprom do Bydgoszczy. Można do nich dostarczać ładunki, ale nie polecam tam jechać, bo te tereny nie są jeszcze ukończone.

Credits:Jakubek


Today Downloads: 1

Similar Mods

Leave a comment


comment color Green comment color Silver comment color Blue comment color Black comment color Red comment color Yellow
Game Versions
Today Popular Mods
Latest Comments

FS19 - Lizard Container V1.1 - EJB say; " Cant tip in silos or field. only in tip triggers. " - (2020-08-07 19:54:42)

ETS2 - Trailers and Cargo Pack V8.7 (1.37.x) - Dr Duck say; " Woah! Too much to download, dude!~ " - (2020-08-07 15:26:58)

ETS2 - Mario Map Reworked (1.37.x) - Corne say; " Where is part 6 " - (2020-08-07 10:15:27)

ETS2 - Mario Map (1.38.x) - Luki39 say; " Jak mapa ma być ustawiona moze ktos pokazac zdjecie " - (2020-08-07 02:06:57)

ETS2 - Roads of Brazil Map [EBR Map 1.73] 1.37.x - Caru say; " Video : https://youtu.be/Dp9YXso6FvA " - (2020-08-07 00:48:53)

Back to Top